Semináře a workshopy

Semináře a workshopy pro trenéry a širokou veřejnost motoristického sportu

Naše semináře připravujeme především pro trenéry. Nicméně jsou koncipovány tak, aby si na své přišla i široká motoristická veřejnost se zájmem o danou problematiku.

Pro trenéry jsou doškolovací semináře předpokladem k znovu obnovení trenérské licence, jejíž platnost je vždy 4 roky od data jejího vydání. Jedná se vlastně o sofistikovaný systém celoživotního vzdělávání. Ten je důležitý pro udržování a rozšiřování vědomostí a dovedností trenéra včetně rozvoje jeho osobních kvalit potřebných pro výkon jeho funkce a napomáhá mu udržet poskytované služby na patřičně vysoké úrovni.

Trenérovi bude prodloužena platnost licence absolvoval-li během čtyřletého období platnosti licence doškolovací semináře v předepsaném počtu kreditních bodů, a to u trenéra III. třídy 12 b., trenéra II. třídy 16 b. a u trenéra I. třídy kredity ve výši 20 b.

Úspěšní trenéři ve všech odvětvích si uvědomují význam nových poznatků, zlepšování svých dovedností a rozvoje svých osobních kvalit, které jsou nedílnou součástí jejich odborné praxe.

Trenérská škola motorsportu České republiky proto přináší svým absolventům pestrou paletu kurzů a seminářů s našimi i externími odborníky na danou problematiku. Jak se říká, nejlepší investice je investice do vzdělání. Vzdělávejte se společně s námi!

Nabídka seminářů a workshopů

29. 7. 2024 - 4. 8. 2024 - Letní soustředění všech motoristických disciplín

Letní soustředění všech motoristických disciplín.

Soustředění je určeno nejen pro děti, ale také především pro jejich rodiče nebo trenéry, kteří zde mohou načerpat nové poznatky a aplikovat je do přípravy svých dětí či svěřenců, a nebo mohou využít možnosti vlastního programu, protože o děti bude postaráno.

Soustředění Harrachov

Místo: Sport Hotel Mumlava, Harrachov

* za absolvování tohoto pobytu získají trenéři 12 bodů

30. 11. 2024 - Jednodenní workshop​

09,00 – 12,30 h       Filip Neugebauer – Jak vybrat motocykl a výbavu jezdce, správné nastavení motocyklu, základy jízdy na terénním                                              motocyklu a jeho ovládání, správný postoj, posed, přenášení váhy, ovládání brzd a spojky

12,30 – 13,15 h           oběd

13,15 – 15,30 h          Mgr. Aleš Pospíšil – Jak předejít bolavým zádům a mít zdravý tělesný střed, zásobník cviků

                                   *minimální počet přihlášených je 10

Jednodenní seminář 30. 11. 2024

Místo: CENTRUM KINESIS, Vysoké Mýto

* za absolvování tohoto semináře získají trenéři 6 bodů

14. 12. 2024 - Jednodenní seminář

09,00 – 11,15 h          Pospíšil A., Hluboký stabilizační systém (+ praktický workshop)

11,15 – 12,00 h           oběd

12,00 – 14,15 h          Froněk J., Mentální koučink

15,00 – 16,30 h         Mňuk K., Moderní formy tréninku se zdravotními aspekty (praktický workshop)

                                   *minimální počet přihlášených je 10

Workshop 14. 12. 2024

Místo: CENTRUM KINESIS, Vysoké Mýto

* za absolvování tohoto workshopu získají trenéři 6 bodů

Připravujeme další termíny